Promotion

Připravíme kreativní návrhy s doporučenou mechanikou a vytyčenými cíli pro maximální propagaci Vaší značky. Poskytneme Vám široký výběr z produkčních materiálů, vyrobíme originální kulisy, kostýmy šité na míru. Z profesionálních týmů si budete moci vybrat díky realizovaným castingům nejvhodnější prezentační týmy. Jim poskytneme maximální proškolení a dokonalé seznámení s celkovým konceptem plánované promotion. Během realizace budete neustále informováni o aktuálním průběhu a kvalitě prezentovaných akcí.

  • Zabezpečení bonusových a motivačních programů pro Vaše zákazníky, zaměstnance či klienty. Bonusové programy v mnoha variantách - sbírání bodů, zasílání/zpracování a správa karet či správa databází, sms programy, vyjednávání podmínek a slev s obchodníky ze všech odvětví, on-line objednávkové systémy.

  • Specifická forma prezentace v podobě rozdávání vzorků daného produktu na vytipovaných místech - business centra, fitness centra, ulice, náměstí a další atraktivní lokality dle našeho doporučení a preference klienta. Vybrána jsou vždy místa s největší frekvencí obyvatel cílové skupiny daného produktu.

  • Exkuzivní prezentace založená na atraktivním vzhledu promotion a mechanice, při které se speciální týmy pohybují na netradičních místech s cílem upozornit širokou veřejnost na promované výrobky či služby.

  • Pro spotřebitele jsou zajímavé zejména díky zisku dárku či odměně za věrnost. Pro klienty naopak lákavé pro zisk nových zákazníků/upevnění pozice stávajících a případný sběr dat.

  • Kreativní návrh celé akce na podporu určené značky. Vytipování atraktivních lokací vhodných pro realizaci navrhované podpory. Příprava produkčních materiálů – kostýmy, design promostánků a celého promo místa. Příprava tourplánu – termíny diskutované s obchodním týmem klienta. Zajištění školení – centrální, regionální, či eTrainer. Pravidelné kontroly v průběhu promotion.

  • Aktivní prodej je jedna z forem realizace in-store aktivit. Aktivním přístupem bez zázemí promostánku hostesky a promotéři nabízejí výrobky přímo u regálů k prodeji, působí jako konzultanti prodeje. Velice efektivně je možné tento způsob spojit s výzkumem trhu a získat databázi mnoha zákazníků či potencionálních zákazníků. Advenio ke sběru dat nabízí také jejich profesionální zpracování a kvalitní výstupy.

  • Klientům nabízíme proškolení stálých týmů promotérů a hostesek 1x do roka na prodejní dovednosti a reperezentativní vystupování. Školení probíhají dle potřeby a přání klienta. Nabízíme produktová školení, work shopy, školení na prodejní dovednosti, školení elektronická přes eTrainer.

  • Nabízíme komplexní síť služeb, ke které patří i tým grafiků, švadleny, technické zabezpečení (notebooky, PDA, tablety, dotykové interaktivní obrazovky, zábavné atrakce) a mnoho dalšího…

  • Sampling vzorků či prodej výrobků je realizován ode dvěří ke dveřím, návrhy a spolupráce na vytvoření efektivní mechaniky samplingu či prodeje, vytvoření road-plánu na základě stanovené cílové skupiny – úzká spolupráce s ČSÚ, castingy po celé České republice, školení organizováno zkušeným týmem PPD, logistika – uskladnění, evidence a transport vzorků do regionů, sběr dat, správa databáze a zajištění ochrany osobních údajů, reportování výsledků promotion na týdenní bázi.